Podmínky vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy je možné, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

Dle zákona má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. V tomto termínu musí kupující emailem nebo písemně informovat provozovatele o úmyslu odstoupit od smlouvy a vrátit na vlastní náklady nepoškozené zboží na adresu provozovatele eshopu. Prodávající má právo požadovat přiměřenou náhradu za případné opotřebení zboží.

Toto je pouze stručné shrnutí - podrobněji viz obchodní podmínky

Zde naleznete formulář pro odstoupení od smlouvy